Historie

Insp startet som et pilotprosjekt med mål om å gjøre sosiale medier til et bedre sted å være for unge, gjennom å fokusere på relasjonsbygging og å løfte hverandre fram. Dagens Insp har vokst fram fra miljøet, bestående av moteinteresserte GenZ-ere, som oppstod i forbindelse med prosjektet.

Initiativtakeren bak Insp er Tore Skjærgård, og underveis i pilotprosjektet etablerte han et gründerteam sammen med Silje Pauline Killi Bjølverud, som var en av de sentrale deltagerne i prosjektet. Siden har flere av de andre deltagerne også fått ulike roller i Insp.

Pilotprosjektet ble utført i tett samarbeid med den norske motebransjen, og fokuserte på å formidle kunnskap om mote til deltagerne, samt bygge relasjoner mellom unge motepåvirkere, designere og brands.

Insp startet opp i kontorfellesskapet Stallen på Grünerløkka, men har siden vokst og flyttet inn på Moteforum på Skøyen. Sommeren 2018 fikk Insp bevilget 1,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge, og er i tillegg til dette finansiert av private investorer som deler Insps verdier.

Grunnversjonen av appen ble lansert høsten 2018. I løpet av lanseringsperioden, fikk Insp over 15 000 medlemmer/brukere – i all hovedsak fra Generasjon Z. I samme tidsperiode mottok Insp også over 1000 personlige, individuelle tilbakemeldinger og takkemeldinger fra medlemmene.

I dag har Insp en stor community bestående av aktive, unge motepåvirkere (influensere).